Sans Doute-marketing
Privacyverklaring Sans Doute

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2021

Privacyverklaring Sans Doute
 
In deze privacyverklaring wordt verstaan ​​onder:
 
isabelle Duquesne en Bart Verfaillie, wij, wij, ons van onze: Sans Doute, gevestigd in Wielewaalstraat 36 8902 Hollebeke BE0873251408
 
Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).
  
Sans doute verwerkte persoonlijke gegevens deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via: [Jouw e-mail].

Verwerkingsdoeleinden

[NAAM BEDRIJF] verzamelde en verwerkte persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (facturatie, van de solvabiliteit, profilering en verzending van marketing gepersonaliseerde reclame). 
Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De klant heeft het recht om de toestemming terug in te trekken.]

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn van 365 dagen die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Directe marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Opslag en Beveiliging

Ons uitgangspunt is dat jouw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte. Sommige van onze partners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, kunnen voorkomen dat gegevens worden opgeslagen.
 
Wij hebben de maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn zowel organisatorisch als technisch van aard. Van onze partners verlangen we ook dat zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 
Inzage

Je kunt op elk moment bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt daarbij ook uw gegevens laten verwijderen, aanpassen van aanvullen. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stuur dan een e-mail naar JOUW EMAIL. Wij zullen dan binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Overigens kan het verwijderen van jouw gegevens gevolgen hebben voor het gebruik van onze website. Wij zullen je daar in dat geval over informeren.
 
Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring te wijzigen. Daarom is het regelmatig om deze verklaring te controleren, zodat je altijd volledig op de bent van ons privacybeleid.


©2020 Isabelle Duquesne & Bart Verfaillie


Powered By ClickFunnels.com